Nyheder september 2011

Er vore hjerner forbundne?

Professor Leanne Standish, fra Baston University, USA, lavede i 2005 en række forsøg, hvor hun skannede 11 klienter af de 11 bedste healere på Hawaii. Forsøgspersonerne lå i hjerneskannere, mens deres healere sad udenfor rummet ogsendte healing. Det kunne næsten hver gang aflæses i skanneren at der skete “noget” i forsøgspersonens hjerne. Forsøgene blev gentaget 29 gange. Selvom der er kritik af grundigheden i forsøgene,så der ikke kan konkluderes direkte ud fra forsøgene, kan de heller ikke umiddelbart afvises. Hvordan kan det være at der sker forandringer i forsøgspersonernes hjerne, når de modtager healing? I kvantefysikken findes et begreb der hedder entanglement (sammenfiltring): to fotoner eller elektroner der er “entangled” sendes afsted i hver sin retning, kan påvirke hinanden selvom der er mange km imellem dem. Kan det være at denne sammenfiltning, som man ser i de bitte små partikler også gælder i kæmpemæssige systemer, som vore hjerner? Videnskaben har ikke nogle aktuelle bud, men kan heller ikke afvise muligheden. (Kilde dr.dk) I følge princippet om korrespondens MÅ det være sådan, det der sker i det små, sker også i det store. Er vore hjerner entangled, når først vi har haft kontakt med hinanden? Er galakserne?

Udvekslings- og udviklingsgruppe i metamorfisk teknik mødes d. 21.9. kl. 17.00 – 19.30. Vi er vel vant til at selvudvikling kan være vældigt anstrengende, vi skal forstå vore følelser, finde deres ophav, kigge på vore relationer til andre, lægge planer, opstille mål o.s.v….men så er der ABE-MÅDEN. Den skal vi kigge på denne aften! Pris 110,00 kr. inkl. en lille forfriskning og naturligvis udveksling af metamorfisk teknik. Det foregår i Højbjerg v. Århus. Tilmeld dig via mail, eller på 25330139. VEL MØDT!

Image: dream designs / FreeDigitalPhotos.net

This entry was posted in Metamorfisk teknik, Nyheder. Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback-adresse.