Om at arbejde professionelt med Metamorfisk Teknik

Det er enkelt at lære og bruge Metamorfisk Teknik. Det kræver ikke specielle evner eller baggrund. Voksne, børn og mange mennesker med mentale handicap kan uden videre lære det og udføre det med familie og venner.

Der kræves ikke andet end at den der modtager skal være i live, der skal være kontakt mellem den der giver og den får og den der giver skal holde sig fra at have nogen intentioner og forhåbninger om noget resultat. De blide berøringer kan man lære at udføre i løbet af nogle timer.

Hvis du på den anden side fatter interesse for den viden der ligger bag Metamorfisk Teknik, er der mere end stof nok at dykke ned i til resten af dette jordiske liv. Verden vil sandsynlig åbne sig for dig når du giver dig i kast med studierne, hver workshop du deltager i vil, for hver gang vise nye sider af helheden. Sådan har det ihvertfald vøret for mig og alle de kolleger jeg kender.

Vil du arbejde som professionel er der formelt set ingen der forhindrer dig i at gå i gang efter den første introduktion. Er du seriøs vil du forstå, at det er vigtigt at fortsætte den åbenbare udvidelse af dig selv som er sat i gang med den første workshop. Derfor er der lavet nogle guidelines for professionelt arbejde med Metamorfisk Teknik. De er sat af det internationale Netværk Metamorphic Association, som er grundlagt af Gaston Saint-Pierre.

Uddannelse inden du bliver professionel:
1. Deltag i min. 2 workshops af 2 dage med nogle måneders/års mellemrum. det kan sagtens være workshop 1 og 2 som gentages. Du vil opdage at de er forskellige fra gang til gang, skønt indholdet er det samme. Mindst 1 af de to workshop skal afholdes af en person der er registreret i Metamorphic Association.
2. Giv mellem 30 og 50 fulde sessioner til mellem 10 og 15 modtagere i løbet af et år. Alle sessioner tæller med f.eks. også udvekslinger og hvis du giver til dyr tæller de også med.
3. Modtag mellem 10 og 15 fulde sessioner selv i løbet af et år. Deltagelse i udvekslingsgruppe tæller også med.

Når du er blevet professionel anbefales det at du fortsætter med at modtage sessioner selv og at du jævnligt deltager i efteruddannelsesaktiviteter. det kunne være workshops og udvekslingsgrupper afholdt af en lærer.

Det er ikke et krav, at du er medlem af Metamorphic Association, men jeg vil gerne anbefale det på det varmeste. Du får adgang til de nyeste udviklinger – dette arbejde er i konstant udvikling – du får mulighed for at udveksle med kolleger i hele verden og for at deltage i efteruddannelsesaktiviteter – det er min erfaring at det er lærerigt, intenst og morsomt at mødes, læse og skrive artikler m.m.

Du kan finde ud af mere om at blive medlem her www.metamorphicassociation.org

Selvom du ikke ønsker at arbejde professionelt, men er interesseret i at følge med i udviklingen kan du blive tilknyttet medlem af foreningen.