Kursus 1 og 2 i Metamorfisk teknik

En enkel metode til forvandling af dit liv.

Vi har alle et stort potentiale, men på grund af den begrænsende tro, vi har om os selv og vores liv, har vi en tilbøjelighed til at gro fast i mønstre, som forhindrer os i at udfolde vort fulde potentiale. Disse mønstre kan vise sig på utallige måder – som fysiske eller mentale sygdomme, følelsesmæssige problemer, begrænsende attituder eller gentagelsesmønstre.

Bag disse udvendige symptomer ligger energimønstre. Metamorfisk Teknik fungerer som en katalysator på disse mønstre, og blidt åbner du for en bevægelse fra, hvad du er, til hvad du kan blive.

 

 

METAMORFISK TEKNIK 1 – Metamorphic Technique

Metamorfisk Teknik er lette og blide berøringer på rygsøjlens reflekspunkter på fødder, hænder og hoved. Det føles som regel behageligt og afslappende. Den udøvende forholder sig adskilt og fri for enhver forestilling om at nå et bestemt resultat og fungerer dermed som katalysator for, at din egen livskraft kan forvandle dine uhensigtsmæssige mønstre på den måde, der er bedst for dig og dit potentiale.

Du lærer at udføre Metamorfisk Teknik og at forholde dig som katalysator. Du får indføring i nogle af de principper og naturlovmæssigheder, der ligger bag teknikken. Du oplever at modtage og give Metamorfisk Teknik.

Der udleveres et kompendium, desuden kan der købes bøger og dvd om emnet.

1 dags workshops på følgende dage:
2.september 2013 9.00 – 17.00, Nordlys Centret, Silkeborg
30. april 2014, 9.00 – 17.00, Nordlys Centret, Silkeborg

Yderligere oplysninger og tilmelding på www.nordlys.dk eller på tlf. 8681 1081

METAMORFISK TEKNIK 2 – Metamorphic Technique

Metamorfisk Teknik defineres som, en teknik der perfektionerer sig selv i brug. Hvad er det der perfektioneres? Det er evnen til at forholde sig adskilt, evnen til at være uden intention om at hjælpe, forvandle, behandle eller på nogen måde lede klienten i nogen retning. Evnen til at bemærke fakta, til at anerkende at de er der og til at lade dem være.

På denne dags workshop går vi mere i dybden med Metamorfisk Teknik, vi udveksler praksis og gennemgår de væsentligste elementer i det grundlag praksis bygger på. Blandt disse elementer har Gaston Saint-Pierre (grundlæggeren af Metamorfisk Teknik) identificeret 10 universelle principper, blandt andet principperne om rytme, årsag/virkning og korrespondens (overensstemmelse).

Den vestlige verdens tænkning er i høj grad baseret på princippet om årsag/virkning, mens Metamorfisk Teknik er baseret på princippet om korrespondens. Hvilken betydning har det for vor forståelse af praksis? Hvilke konsekvenser har det for den måde vi kan præsentere arbejdet på for andre mennesker? Vi kigger nærmere på de universelle principper, særligt principperne om årsag/virkning og korrespondens samt princippet om polaritet og på hvad det kan betyde for vort liv, hvis vi er opmærksomme på dem.

Det er en forudsætning, at du har deltaget i mindst 1 workshop om Metamorfisk Teknik indenfor de sidste 10 år.

Der udleveres et kompendium, desuden kan der købes bøger og dvd om emnet.

1 dags workshops på følgende dage

23. oktober 2013, 9.00 – 17.00 Nordlys Centret, Silkeborg
26. september 2014 9.00 – 17.00 Nordlys Centret, Silkeborg

Flere oplysninger og tilmelding på www.nordlys.dk eller på tlf.: 86 81 10

KURSISTUDTALELSER:

“Dagen som helhed var god, med god atmosfære, super stemning i gruppen og meget kompetent undervisning”.

“Mit formål var at høre om/lære teknikken at kende og ja, jeg er meget tilfreds med det jeg har fået af viden på kurset”.

“En kursusdag, som blev meget personlig og rørte mig dybt”.

“Dagen har være filosofisk og spændende – jeg blev forstyrret”.

“En god dag, hvor der var plads til alle på det sted vi var, med hver vores forskelligheder”.

“Meget lærerigt – giver stof til eftertanke”.

“Jeg har lyst til at dykke dybere”.

 

 

 

 

 

 

Image: Christian Meyn / FreeDigitalPhotos.net